Com Center
Image default
Business / Marketing and Advertising

Genoeg geld in de kas voor onderhoud

Veel woningeigenaren houden niet van onverwachte, hoge kosten. Het inzichtelijk maken van de kosten van eventueel onderhoud en herstel aan een pand kan bijdragen om niet voor deze onverwachte kosten te komen te staan. Meerjarenonderhoudsbegroting maakt het inzichtelijk hoe duur het eventuele herstel zal zijn en hoeveel geld er opgenomen dient te worden in de pot. Dit onderhoudsbeleid draagt eraan bij dat het kwaliteitsniveau, rendement en de kosten het risico op elkaar kunnen laten afstemmen. Deze begroting zorgt er ook voor dat je de werkzaamheden en de kosten op elkaar kan afstemmen, door eventuele verschuivingen te maken in de tijdstippen waarop het onderhoud plaats moet vinden. MJOB wordt vooral door de grotere bedrijven ingezet om het pand in een perfecte staat te behouden. Het wordt gezien als een sturingsmechanisme voor het vastgoed. Het is echter wel zo dat deze begroting gebaseerd is op het onderhoudsplan waarin de vooraf gestelde onderhoudsdata zijn opgenomen. Het is niet zo dat de onverwachte werkzaamheden in dit plan en begroting worden opgenomen. Dit weet je nooit van tevoren, dus kan je hier ook niet op inspelen met de begroting. Het is wel taak dat er altijd voldoende geld beschikbaar is en blijft voor de onverwachte herstelwerkzaamheden. Dit kan door middel van een begroting inzichtelijk worden gemaakt en op elkaar afgestemd worden. Mocht er te weinig geld beschikbaar zijn dan kan er geschoven worden met de data waarop het onderhoud plaats zou vinden. Het is dan taak om ervoor te zorgen dat er weer een buffer beschikbaar komt in de kas om alle werkzaamheden uit te laten voeren. Het is namelijk ook van belang dat er na de werkzaamheden nog een bedrag overblijft voor de herstelwerkzaamheden die onverwachts kunnen voorkomen. Hierdoor komt de kas niet in het rood te staan en komt niemand voor onverwachte situaties te staan als het gaat om de financiën. Het is voor de boekhouder de taak om dit goed te regelen.

http://www.laan35.nl/